Salgó vára

Terv
JUHÁSZ NORBERT
Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar /// Faculty of Architecture, Budapest University of Technology and Economics, 2015

Diplomamunkám nem várrekonstrukció vagy műemlék-felújítás, sokkal inkább a vár mint fogalom valódi jelentésének feltárása és újraértelmezése. Tervem alapjait az a felismerés szolgálja, mely szerint a vár mint épített hely teljesen új olvasatban jelenik meg a ma embere számára, mint létrejöttének idején. Ez a különbség azonban fel is hívja a figyelmet az építés eredeti, elemibb okaira: a természet és ember kapcsolatára, ahol az építészet a nyelv, vagyis az ember reakciója környezetére.

 

Konzulens
JANCSÓ MIKLÓS